Planbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens e-tjänst för att ansöka om planbesked. Planbesked söks när man vill utföra en åtgärd som inte är möjlig utifrån gällande detaljplan eller på grund av att detaljplan saknas. Genom planbeskedet får man veta om kommunen/byggnadsnämnden ställer sig positiv eller negativ till att ta fram eller ändra en detaljplan.

Avgift:

En kostnad för planbeskedet tas ut i enlighet med kommunens gällande plan- och bygglovstaxa. Faktura skickas separat till den sökande/fakturamottagaren.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa