Återvinning av jordmassor upp till KM (känslig markanvändning) - inrapportering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används av den som vill återvinna jordmassor för anläggningsändamål där föroreningsgraden understiger Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM). Om du inte uppfyller kriterierna, ska du anmäla för återvinning av avfall för anläggningsändamål.

Vi behöver din inrapportering senast 2 veckor innan arbetet påbörjas. Vi kommer att granska uppgifterna och återkoppla via mejl eller telefon för att meddela om ärendet är OK eller om det krävs komplettering.

  • Jordmassorna ska inte innehålla fast avfall.
  • Markanvändningen på platsen för anläggningen ska vara mindre känslig. Med mindre känslig markanvändning anses i detta fall vara vägmark, industriområden, parkeringsytor i anslutning till handel, kontor och industri.
  • Området får inte omfattas av områdesskydd. Med områdesskydd avses t.ex. Natura 2000, naturreservat, vattenskyddsområden och strandskydd.

Undantag: Om halterna i avfallet underskrider nivåerna för mindre än ringa risk (enligt naturvårdsverkets handbok 2010:1) krävs ingen anmälan till kommunen. Det kräver inte heller anmälan för att använda material från grus- och bergtäkt eller natursten.

Observera att du som inkommer med uppgifter även har ansvar att ta reda på om det finns andra bestämmelser som kan påverka. Till exempel att anmäla vattenverksamhet eller samråd om väsentlig ändring av naturmiljön enligt miljöbalken. Läs mer hos Länsstyrelsen

Läs här för mer information om återvinning av jordmassor.

En avgift för handläggning kan komma att tas ut enligt gällande. Beslut om avgift tas separat. Läs mer om avgifter: http://www.kristianstad.se/avgifter_miljo_halsa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan använda förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen (2010:1932) för att delge handlingar i ärenden.  Förenklad delgivning innebär att vi skickar ett kontrollmeddelande till dig dagen efter att beslutet skickats. Om beslutet skickats via e-post skickas inget kontrollmeddelande.  

Du anses vara delgiven två veckor efter att beslutet skickades till dig. 

Läs mer om förenklad delgivning: www.kristianstad.se/enkeldelgivning 

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, visitkort

Automatiskt genererad beskrivning

Hämta dina företagsuppgifter
 

När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)
När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan medarbetare än firmatecknare fyller i denna e-tjänst så måste organisationsuppgifterna fyllas i manuellt. 

 

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Analysprotokoll (vid behov)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa