Grundskola: Profilklass - Intresseanmälan till bild- och formklasser på Nosabyskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen med er intresseanmälan till profilklass.

I denna e-tjänst kan ni göra en intresseanmälan till: Bild- och formklasser på Nosabyskolan

Tänk på att båda vårdnadshavarna måste signera E-tjänsten för att intresseanmälan ska kunna skickas in.

Läs mer om bild- och formklasserna här.

Kristianstad kommun ansvarar bara för skolskjuts enligt skollagens 10:e kapitel § 32. Det innebär att elever som inte bor inom Nosabyskolans skolskjutsgräns får ta sig till och från skolan samt bekosta eventuell transport själv. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa