Hemtjänst 80+

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Service och trygghetslarm till personer som är över 80 år eller äldre. Insatser enligt 4 kap. § 2a socialtjänstlagen.

Information om insatsen Hemtjänst 80+

Du har rätt att begära utdrag och rättelse. Uppgifter i samband med utredning och beslut kommer att registreras i omsorgsnämndens verksamhetssystem.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa