Kontaktperson omsorgsförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi söker kontaktpersoner till kunder som har behov av social gemenskap och upplever ensamhet. Vi söker dig som vill göra skillnad och finnas till för en annan person. Vara medmänniska i vardagen för vuxna och äldre. 

Du träffar personen som du ska vara kontaktperson för tillsammans med en äldrepedagog och om båda parter vill, skrivs därefter ett avtal. Avtalet reglerar tystnadsplikt och ersättning och gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid.

Kontaktperson är ett uppdrag som du utför åt Kristianstads kommun. Det utgår arvode och ersättning för omkostnader enligt kommunförbundets rekommendationer. Alla kontaktpersoner bjuds regelbundet in till gemensamma träffar och har tillgång till stöd av äldrepedagog.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa