Dödsboanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

Om det finns fastighet, bostadsrätt eller tomträtt, hänvisas ni att först göra en bouppteckning. Saknas det därefter medel i boet, finns möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Om det inte finns tillräckligt med kapital i dödsboet, kan du ansöka om hjälp med att upprätta en dödsboanmälan. 

För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi korrekta uppgifter och underlag som styrker uppgifterna i ansökan. Ha följande filer i digital form redo, innan du påbörjar anmälan så att du kan bifoga dem via e-tjänsten:

Vi behöver följande filer som styrker din anmälan:

  • Ekonomisk översikt från banken/bankerna
  • Kontoutdrag tre månader tillbaka från dödsdagen till dagens datum 
  • Senaste inkomstdeklarationen på fyra sidor 
  • Senaste slutskattebesked 
  • Dödsfallsintyg med släktutredning från skatteverket
  • Eventuellt testamente
  • Eventuellt äktenskapsförord
  • Hyresavi (gäller ensamstående)

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa