Fällning/gallring av träd på kommunal mark - förfrågan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utgångpunkten är att kommunens träd ska stå kvar och vi fäller endast om betydande olägenhet är uppenbar, eller om trädet är i dålig kondition och riskerar att orsaka skada på person eller egendom.

Då fällning/gallring i huvudsak utförs vintertid så behöver vi ha in din förfrågan senast den 1 september för att kunna hantera denna följande vinter. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa