Begäran om anstånd att lämna redovisningshandlingar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det ska finnas särskilda skäl för att anstånd ska beviljas. Semester eller att redovisningen inte är klar räknas inte som särskilda skäl. Som regel beviljas anstånd i cirka 14 dagar om det inte finns synnerliga skäl för längre anståndstid.
Du kan begära anstånd avseende:

  • Tillgångsförteckning - begäran om anstånd ska lämnas inom 60 dagar från uppdragets start.
  • Årsräkning - begäran om anstånd ska lämnas före den 1 mars.
  • Sluträkning - begäran om anstånd ska lämnas inom 30 dagar från det datum uppdraget upphör.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa