Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du både lämna ett nytt medborgarförslag eller göra ett yttrande till ett redan inskickat förslag.

Nytt medborgarförslag: 
 

Lämna ett medborgarförslag
Har du en idé om hur Kristianstads kommun kan utvecklas? Då kan du lämna ett medborgarförslag till politikerna i kommunfullmäktige.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?
I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag på något som du vill att kommunen ska utveckla eller förändra. Förslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för, till exempel skola, äldreomsorg, kultur- och fritidsverksamhet, gång- och cykelvägar med mera. Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) och inte heller ha ett odemokratiskt innehåll (rasism, extremism, hot mm..).

OBS!

  • Medborgarförslaget får bara behandla en fråga.
  • Ämnen av olika slag ska inte tas upp i samma förslag.

Yttrande av redan inskickat medborgarförslag
 

Den som lämnat ett medborgarförslag har rätt att skriftligt avge yttrande över tjänsteutlåtandet innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen eller annan nämnd för beslut. Yttrandet ska vara skriftligt och undertecknat, eller legitimerat via denna e-tjänst. Yttrandet ska vara kommunen tillhanda inom två veckor.

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044 - 13 50 00
www.kristianstad.se/

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Medborgare i Kristianstads kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa