Gymnasieskola: Inrapportering av betyg och elevuppgifter till Gymnasieantagningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information:

Tidplan för inrapportering av betyg och övrig information finns på www.kristianstad.se/gyantag

 

 

Tänk på!

Innan du startar E-tjänsten, gå igenom instruktionerna inför inrapportering av betyg på www.kristianstad.se/gyantag-betyg

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Gymnasieantagningen Kristianstad
antag@kristianstad.se
044 -13 61 61
www.kristianstad.se/gyantag

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behörig att ta ut betygsfiler

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa