Inrapportering av betyg och elevuppgifter till Gymnasieantagningen

LÄS MER

Information:

Tidplan för inrapportering av betyg och övrig information finns på www.kristianstad.se/gyantag-betyg

 

För mer information:

www.kristianstad.se/gyantag-personal

 

Tänk på!

Innan du startar E-tjänsten, gå igenom Checklista inför inrapportering av betyg samt Manualer på  www.kristianstad.se/gyantag-betyg

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Gymnasieantagningen Kristianstad
antag@kristianstad.se
044-13 61 61
www.kristianstad.se/gyantag

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa