Dispens för gödselspridning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du söka dispens från reglerna om miljöhänsyn i jordbruket som säger att stallgödsel och andra gödselmedel inte får spridas inom nitratkänsliga områden under perioden 1 november till 28 februari. 

Till ansökan ska du bifoga en karta som visar fälten där spridningen planeras. Du kan välja att rita en karta direkt i e-tjänsten eller bifoga ett eget dokument. 

Pappersblankett för utskrift finns i knappen Hämta blankett. 

Mer information om gödselhantering 

För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift per timme nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa. Läs mer om avgifter: http://www.kristianstad.se/avgifter_miljo_halsa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan använda förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen (2010:1932) för att delge handlingar i ärenden.  Förenklad delgivning innebär att vi skickar ett kontrollmeddelande till dig dagen efter att beslutet skickats. Om beslutet skickats via e-post skickas inget kontrollmeddelande.  

Du anses vara delgiven två veckor efter att beslutet skickades till dig. 

Läs mer om förenklad delgivning: www.kristianstad.se/enkeldelgivning 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, visitkort

Automatiskt genererad beskrivning

Hämta dina företagsuppgifter
 

När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)
När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan medarbetare än firmatecknare fyller i denna e-tjänst så måste organisationsuppgifterna fyllas i manuellt. 

 

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa