Dispens för gödselspridning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du söka dispens från reglerna om miljöhänsyn i jordbruket som säger att stallgödsel och andra gödselmedel inte får spridas inom nitratkänsliga områden under perioden 1 november till 28 februari. 

Till ansökan ska du bifoga en karta som visar fälten där spridningen planeras. 

Pappersblankett för utskrift finns i knappen Hämta blankett. 

Mer information om gödselhantering www.kristianstad.se/godsel

Avgift

För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift per timme nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa. Läs mer om avgifter: http://www.kristianstad.se/avgifter_miljo_halsa

Hämta dina företagsuppgifter
 

När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)
När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan personal gör arbetet så får uppgifterna anges manuellt. 

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa