Upphörande av verksamhet inom livsmedel, alkohol, tobak och nikotin, köldmedia

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du anmäla om du ska upphöra med hela eller delar av din verksamhet.

Du kan anmäla upphörande av en eller flera av följande:

  • Livsmedelsverksamhet
  • Serveringstillstånd (läs nedan)
  • Tobaktillstånd
  • Försäljning av e-cigaretter 
  • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter
  • Försäljning av folköl
  • Dricksvattenanläggning
  • Köldmedia (läs nedan)

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter. 

Upphörande av serveringstillstånd:

När ett serveringstillstånd upphör ska en restaurangrapport lämnas till oss. Den ska vara inlämnad senast 30 dagar efter att tillståndet upphört att gälla. Läs här för mer information www.kristianstad.se/tillstandshavare 

Köldmedia 

Tänk på att du är skyldig att lämna in en årsrapport för köldmedia det kommande året om det någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton CO2e i anläggningen. Årsrapporten ska lämnas in senast 31 mars det kommande året. Ej inlämnad årsrapport medför en miljösanktionsavgift. Läs här för mer information.  www.kristianstad.se/koldmedia

Information om upphörande av försäljning av receptfria läkemedel:

Anmälan ska göras till Läkemedelsverket.

Hämta dina företagsuppgifter
 

När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)
När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan personal gör arbetet så får uppgifterna anges manuellt. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa