Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen.  

Läs mer om försäljning av tobak och nikotinprodukter

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Hämta blanketter. 

Till din anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. Du ska också ha det tillgängligt i butiken. Syftet med egenkontrollprogrammet är att få bra rutiner kring försäljningen. Använd gärna mallen som finns under knappen Hämta blanketter.  

Om du vill också vill sälja tobaksvaror måste du ansöka om tobakstillstånd https://e-tjanster.kristianstad.se/tobak 

Du får betala en avgift för tillsyn och administration av din anmälan enligt gällande taxa. Läs mer om avgifterna: http://www.kristianstad.se/avgift_tobak_nikotin

Hämta dina företagsuppgifter
 

När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)
När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan medarbetare än firmatecknare fyller i denna e-tjänst så måste organisationsuppgifterna fyllas i manuellt. 

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa