Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och/eller tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. 

Till din anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. Du ska också ha det tillgängligt i butiken. Syftet med egenkontrollprogrammet är att få bra rutiner kring försäljningen. Använd gärna mallen som finns under knappen Blanketter. 

Avgift för anmälan av e-cigaretter och påfyllningsbehållare är 1040 kr
Taxa för anmälan av tobaksfria nikotinprodukter beslutas i september 2022. 

Läs mer om försäljning av tobak och nikotinprodukter på www.kristianstad.se/tobak_nikotin
Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

Hämta dina företagsuppgifter
När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)

När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan personal gör arbetet så får uppgifterna anges manuellt. 


 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa