Tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för att sälja tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Detaljhandel innebär att du säljer direkt till konsumenter. Om du tänker sälja tobak direkt till konsumenter från flera olika försäljningsställen måste du söka tillstånd för varje enskilt ställe. Partihandel innebär att du säljer till andra än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller andra partihandlare.

Under prövningen skickar kommunen remisser till Kronofogden, Polisen och ibland Tullverket. Observera att det även kan göras en kreditupplysning på bolaget och personer med betydande inflytande. 

Du ska själv skicka remisser till Skatteverket, så kallad egenremiss. Du ska skicka in en egenremiss för företaget och en för varje person med betydande inflytande. Du kan ladda ner blanketterna för egenremiss under knappen Hämta blanketter

Normal handläggningstid är 6-8 veckor, från att ansökan är komplett. Du kan påverka handläggningstiden genom att lämna en komplett ansökan, samt att snabbt inkomma med de uppgifter som behöver kompletteras.  

När du ansöker genom att logga in i e-tjänsten får du vägledning till vilka uppgifter och handlingar som krävs. Du kan när du vill välja att spara din ansökan för att fortsätta senare. Då går du in via Mina sidor. 

Kommunen tar ut en prövningsavgift som faktureras i efterhand, avgiften tas ut även om tillståndet inte beviljas. Läs mer om avgifterna här

E-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter 

För försäljning av e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter krävs det enbart en anmälan. Du kan välja att lägga till anmälan om detta i e-tjänsten eller göra en separat anmälan
https://e-tjanster.kristianstad.se/ecigg 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan använda förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen (2010:1932) för att delge handlingar i ärenden.  Förenklad delgivning innebär att vi skickar ett kontrollmeddelande till dig dagen efter att beslutet skickats. Om beslutet skickats via e-post skickas inget kontrollmeddelande.  

Du anses vara delgiven två veckor efter att beslutet skickades till dig. 

Läs mer om förenklad delgivning: www.kristianstad.se/enkeldelgivning 

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, visitkort

Automatiskt genererad beskrivning

Hämta dina företagsuppgifter
 

När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)
När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan medarbetare än firmatecknare fyller i denna e-tjänst så måste organisationsuppgifterna fyllas i manuellt. 

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa