Försäljning och servering av folköl - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att sälja eller servera folköl måste du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen.  Med folköl menas öl med en alkoholhalt som är högre än 2,25 volymprocent men max 3,5 volymprocent. Läs mer om folkölsförsäljning

 

•    Serveringen eller butiken måste vara registrerad som livsmedelsanläggning. Du måste sälja eller servera ett varierat utbud av mat. 
•    Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år
•    Du ska upprätta ett egenkontrollprogram som du skickar in med din anmälan. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Använd gärna mallen som finns under knappen blanketter. 

Du får betala en avgift för tillsyn och administration av din anmälan enligt gällande taxa. Läs mer om avgifter 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan använda förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen (2010:1932) för att delge handlingar i ärenden.  Förenklad delgivning innebär att vi skickar ett kontrollmeddelande till dig dagen efter att beslutet skickats. Om beslutet skickats via e-post skickas inget kontrollmeddelande.  

Du anses vara delgiven två veckor efter att beslutet skickades till dig. 

Läs mer om förenklad delgivning: www.kristianstad.se/enkeldelgivning 

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, visitkort

Automatiskt genererad beskrivning

Hämta dina företagsuppgifter
 

När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)
När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan medarbetare än firmatecknare fyller i denna e-tjänst så måste organisationsuppgifterna fyllas i manuellt. 

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa